Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα δύο πρότυπα:

ΕΛΟΤ EN ISO 22000 : 2005 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Pic Pic

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα έγγραφα των προτύπων που διαθέτουμε:

Pic Pic
2013 Sonel A.E.