Πελατολόγιο - Κάλυψη

Η επισκεψιμότητα μας είναι είτε εβδομαδιαία, είτε δεκαπενθήμερη και εξαρτάται από το μέγεθος και τις ανάγκες του πελάτη.

Παρακάτω θα βρείτε το εύρος των πελατών που καλύπτουμε, καθώς και τις περιοχές κάλυψης.

1. Super Market, Mini Market, Παντοπωλεία.

2. Χονδρεμπόριο Τροφίμων, Χαρτικών, Απορρυπαντικών.

3. Επαγγελματικές Στέγες (Ξενοδοχεία, Ζαχαροπλαστεία, κ.α.)

4. Καταστήματα Καλλυντικών

5. Περίπτερα

6. Λοιπές επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ SONEL A.E.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΛΑΙΣ UNILEVER 
OPTIMA 
NESTLE 
RECKITT BENCKISER
JOHNSON & JOHNSON
L'OREAL

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

2013 Sonel A.E.