Υποστήριξη πελατών

Με την δυνατότητα remote εκτύπωσης από το σύστημα του πελάτη.

Έγκαιρη και πλήρης παράδοση παραγγελιών

Επιστροφές/άκυρα

Κόστος ανά παραγγελία

Παραγγελίες ανά πελάτη

Κόστος ανά πελάτη

Διάθεση Γραφείου : Για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Αποθέτη δύναται η χορήγηση εξοπλισμού γραφείου στον κύριο χώρο των γραφείων μας.

On Line Σύνδεση (Β2Β) : Μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου της ΑΙΧΜΗΣ παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη (Αποθέτη), On Line Σύνδεσης (Β2Β) για τον έλεγχο των αποθεμάτων, την εισαγωγή παραγγελίας, τον έλεγχο του status της παραγγελίας, κ.α.

 

2013 Sonel A.E.