Ιστορικό

Η εταιρεία SONEL A.E. ιδρύθηκε το έτος 1995 από τον κ. Ιωακειμόπουλο Καλύβη. Ο κ. Ιωακειμόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών σπουδών της Νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και αφού διετέλεσε επι τριετία οικονομικός διευθυντής της εταιρίας BRAVO με τους καφέδες, αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα logistics και ειδικών συνεργασιών. Αρχικά, η κύρια δραστηριότητα ήταν η αποκλειστική αντιπροσώπευση (Ειδικές Συνεργασίες) μεγάλων εταιρειών, που η κάθε μία από αυτές διαθέτει κωδικούς που είναι leader στις κατηγορίες τους.

H SONEL A.E. αποτέλεσε εταιρία - αδελφάκι της ΝΕΛΦΗ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο επιχειρηματία το 1980 και όντας άκρως πρωτοπόρα ήταν από τις πρώτες εταιρίες που ανέλαβαν τον ρόλο του Ειδικού Συνεργάτη στην Ελλάδα.

Μέχρι το 2010, η ΝΕΛΦΗ Α.Ε. είχε την έδρα της, τα γραφεία της και τους αποθηκευτικούς της χώρους στα Σπάτα σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις, ενώ η SONEL A.E. Έδρευε στην Παλλήνη, επίσης σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις.

Η συνεχής ανάπτυξη των εργασιών τόσο της ΝΕΛΦΗ Α.Ε., όσο και της SONEL A.E. και ως εκ τούτου η ανάγκη για μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους, οδήγησαν τον επιχειρηματία την απόφαση για ανέγερση νέων υπερσύγχρονων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

Το Ιούνιο του 2010, οι νέες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο ήταν έτοιμες και υποδέχτηκαν και την εταιρία ΝΕΛΦΗ Α.Ε. και την εταιρία SONEL A.E.. Το 2011, η SONEL A.E. απορρόφησε την ΝΕΛΦΗ Α.Ε., όλες τις συνεργασίες της, καθώς και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι ειδικές συνεργασίες με εταιρείες όπως Ελαΐς - Unilever, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, L'oreal, Colgate Palmolive, Fromagerie Bel, Optima και Nestle αποδεικνύουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την Fromagerie Bel η εταιρία SONEL A.E. εκτός από ειδικός συνεργάτης για τους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Αργολίδας, Βοιωτίας και Εύβοιας, επίσης κάνει τις εισαγωγές των προϊόντων της και τις διανέμει σε όλους τους αντιπροσώπους πανελλαδικά.

Από το έτος 2010 με την δημιουργία των νέων της εγκαταστάσεων, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στην παροχή υπηρεσιών Logistics.

Παράλληλα, με την δημιουργία των νέων υπερσυχγρονων εγκαταστάσεων της, η εταιρεία ανανέωσε εξολοκλήρου το μηχανογραφικό της σύστημα, με την εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων εμπορολογιστικής διαχείρισης (ERP) και διαχείρισης αποθήκης (WMS). Τα εν λόγω μηχανογραφικά συστήματα ικανοποιούν και τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο του Supply Chain και Logistics.

Το σύνολο των διαδικασιών είναι πιστοποιημένο με τις τελευταίες απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ISO και HASSP.

ΕΛΟΤ EN ISO 22000 : 2005 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2013 Sonel A.E.