Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ομάδα της SONEL A.E. αποτελείται από 31 έμπειρους συνεργάτες. Πιστευοντας ότι η μέχρι τώρα επιτυχής παρουσία μας οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτούς, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή ανάπτυξη και κατάρτιση τους. Το ανθρώπινο δυναμικό μας απασχολειται στα ακόλουθα τμήματα.

Εμπορική Διεύθυνση

Η Εμπορική Διεύθυνση αποτελειται από δυο τμήματα πωλήσεων, καθένα από τα οποία λειτουργεί με τους δικούς του πωλητές, merchadisers και επιθεωρητές.

Τμήμα υποστήριξης πελατών

Το τμήμα της υποστήριξης πελατών (customer service) έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση των παραγγελιών των πελατών, την τιμολόγηση, την ενημέρωση πελατών, τις τιμολογιακές πολιτικές, τις εκπτωτικές πολιτικές, την πιστωτική πολιτική κ.α.

Τμήμα λογιστηρίου

Το τμήμα του λογιστηρίου ασχολείται με το σύνολο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση συμφωνιών με τους προμηθευτές, την μισθοδοσία κ.α.

Τμήμα αποθήκης

Η Αποθήκη στελεχώνεται από την αποθηκάριο, τον βοηθό αποθηκάριου, τους αποθέτες και τους pickers.

Το προσωπικό της αποθήκης κατάλληλα εκπαιδευμένο, ενεργεί όλες τις κινήσεις των εμπορευμάτων βάσει εντολών που δίνει το σύστημα παρακολούθησης των αποθηκών (WMS) με ασύρματα τερματικά (RF).

Τμήμα διανομών

Το τμήμα Διανομών απαρτίζεται από τους οδηγούς και συνοδηγούς / βοηθούς.

2013 Sonel A.E.