Μηχανογράφηση
ERP - SOFTONE

Το SOFTONE (σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων / ERP) διενεργεί το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εμπορική/λογιστική/οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Επιπρόσθετα η επικοινωνία του με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της SONEL A.E., όπως το πρόγραμμα Μισθοδοσίας της Epsilon Net και το πρόγραμμα διαχείρισης Αποθήκης (WMS) απλοποιεί τις διαδικασίες, ελαχιστοποιεί το ανθρώπινο λάθος μέσω των αυτοματισμών και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.

B2B - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η customised πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε συλλέγει και ενοποιεί δεδομένα πωλήσεων, ειδών, πελατών και αποθεμάτων του δικτύου των αντιπροσώπων μας με σκοπό την καλύτερη δυνατη ενημέρωση και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό ενεργειών.

WMS - MANTIS

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) και συγκεκριμένα το LVISION της Mantis διενεργεί τις εργασίες μέσω δικτύου ασύρματων RF σε όλους τους τομείς εργασιών, όπως παραλαβή, απόθεση, picking, ενδοδιακίνηση, απογραφή, παρακολούθηση ιχνηλασιμότητας, παρτίδας, έλεγχο αποθέματος κ.α. Υπάρχει on line διασυνδεση του Mantis με το Softone με συνεχη ανταλλαγή δεδομένων, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και ακρίβεια στην εκτέλεση των διαδικασιών.

REPORTING TOOL - QLIKVIEW

Το QLIKVIEW είναι ένα πρόγραμμα / πλατφόρμα το οποίο συλλέγει στοιχεία τόσο από το εμπορολογιστικό, όσο και από το πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης και δίνει εύκολα και γρήγορα χρήσιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές εξάγονται τόσο σε σχεδιαγράμματα, όσο και σε excel και παραμετροποιούνται αναλογα την ανάγκη της μελέτης (ανά έτος, ανά μήνα, ανά εβδομάδα, ανά πελάτη, ανά όμιλο, ανά προμηθευτή, ανά οικογένεια είδους, ανά είδος κ.α.). Παράλληλα, το Qlikview μας επιτρέπει να παρακολουθούμε δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs) με στόχο την αδιάλειπτη ενημέρωση και την εκ των προτέρων λήψη αποφάσεων.

PAY ROLL - EPSILON NET

Το πρόγραμμα της Epsilon Net χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των υπολογισμών της μισθοδοσίας της εταιρίας.

2013 Sonel A.E.