Υπηρεσίες Logistics

Η SONEL Α.Ε. εγγυάται για την ασφαλή αποθήκευση και τη συνεπή και σωστή διακίνηση των προϊόντων των αποθετών μας.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εμπορευμάτων από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τη στιγμή της τελικής παράδοσής τους.

Ηλεκτρονική on-line ενημέρωση των πελατών για τη διακίνηση των προϊόντων καθώς και τα διαθέσιμα υπόλοιπα της αποθήκης.

Παραλαβή εμπορευμάτων

Ηλεκτρικές ράμπες και μηχανικά μέσα δίνουν τη δυνατότητα σωστής και ασφαλούς εκφόρτωσης περισσοτέρων από 50 φορτηγών ημερησίως.

Διαχείριση ειδών με σειριακό αριθμό (serial number)

Διαχείριση ειδών με σειριακό αριθμό κατά την παραλαβή και αποστολή, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση του πελάτη και άμεση αποστολή του σειριακού αριθμού ανά τελικό παραλήπτη και δελτίο αποστολής.

Προετοιμασία παραγγελιών (Picking)

Η περισυλλογή των προϊόντων ανά παραγγελία γίνεται με ασύρματα τερματικά (scanners R/F) τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα (WMS). Επιπλέον, γίνεται επαναληπτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελικής συσκευασίας (packing) για να εξαλειφθούν οι πιθανότητες ανθρώπινου λάθους. Τέλος, πραγματοποιείται η διαδικασία του labeling όπου απαιτείται κατά την προετοιμασία των παραγγελιών.

Picking (Τεμαχίου, Κιβωτίου, Παλέτας)

Το Picking πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης και με χρήση μεικτής συλλογής. Η όλη διαδικασία προτείνεται από το WMS βάσει των παραμέτρων που έχουν εισαχθεί για κάθε κατηγορία προϊόντος και σύμφωνα με τις επιταγές του πελάτη (Lot, ημερ. λήξης κ.ά).

Αυτόματη ενημέρωση του συστήματος, έκδοση παραστατικών και συνοδευτικών εγγράφων (π.χ ΔΑΠ ή Packing list)

Διαχείριση Επιστροφών (Reverse-logistics)

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις επιστροφές των πελατών της, ελέγχοντας αν τα εμπορεύματα είναι σε καλή κατάσταση και ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκ νέου διακίνησή τους. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι σε κάθε εγκατάσταση για την επεξεργασία των επιστροφών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση του συστήματος του πελάτη με τα σχετικά παραστατικά γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση έκαστης επιστροφής.

Υπερβάλλον απόθεμα

Αποθήκευση και παροχή διαφόρων υπηρεσιών στη διαχείριση πλεονασματικών αποθεμάτων, σε συνεχή ή εποχική βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών (Αποθετών).

Cross docking

Παραλαβή, ταξινόμηση συγκεντρωτικών παραγγελιών και προώθηση τους στον τελικό παραλήπτη εντός 18ώρου

Ανασυσκευασία

Shrink Pack - Επικόλληση Ετικετών

Ασφαλιστική Κάλυψη

Τα εμπορεύματα τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης για περιπτώσεις ζημιών ή έκτακτων συμβάντων.

2013 Sonel A.E.